Gerard de Vries | graphic & mobile/webdesign

 

Logo's & huisstijlen

Libau, welstandszorg Groningen

 

Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. Zij adviseert de Groninger en Drentse gemeenten vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand, cultuurhistorie en archeologie.

Het reeds 30 jaar bestaande logo (1985) verbeeldt de essentie van de organisatie: nieuwe bebouwing moet in het grote kader van de omgeving passen. Terug naar overzicht

Desing annual report

Jaarverslag Libau 2015

Na 25 jaar werd het jaarverslag van Libau opnieuw in de steigers gezet.

Tekst: Marlijn Nijboer, fotografie: Libau en anderen

Website Libau

Ontwerp: Gerard de Vries, bouw Gerard Salomons